yaklaşık

  • Elektrik projeleri Yaklaşık maliyet hesapları yapılıp ihaleye hazır hale getirilir