ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN FAYDASI

 

Devlete Faydası Nedir?

EKB sayesinde ülkedeki tüm yapıların enerji performans/ tasarruf durumu tespit edilip devlet arşivine işlenmektedir.

Yapılacak tespitler sonucunda devlet politikası gereğince iyileştirme yollarına başvurularak ekonomik kazanç hedeflenmektedir.

 

Dünyaya Faydası Nedir?

 Doğrudan Enerji Verimliliğinin bir ürünüdür. Tüm Dünyanın   ortak hedefi temiz enerji kullanımı ile sera gazı salınımını en    alt düzeyde tutmaktır.

 Temiz enerji kullanımına teşvik sağlayacaktır.